Rok od smrti pápeža Benedikta XVI.

Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.  (Jn 15, 18-19)

1927 – 2022

Sv. otče, Benedikt XVI.

Je to už rok, čo si Ťa Pán povolal k sebe.

My však nezabúdame. Ako by sme mohli?!

Veď vieme, koho sme v Tebe stratili.

Múdreho otca, láskavého pastiera, dôveryhodného učiteľa a mocnú prekážku pred záplavou zla a besnením pekla a jeho poskokov tu na zemi.

Naučil si nás kľačať pred Pánom. Otvoril si nám cestu k strateným pokladom. Viedol si nás svojimi príhovormi a knihami k hlbšiemu poznaniu Pána a rozjímaniu o ňom.

Hlboko si miloval Pána Ježiša, a keďže svet Pána Ježiša nenávidí, nenávidel aj teba.

Modlíme sa za Teba a prosíme, aby si sa aj Ty za nás prihováral u Pána. Aby sme nestratili lásku, vieru a nádej, aby sme ostali bdelí, verní a vytrvalí počas dní ťažkých skúšok a nakoľko je možné, aby sa ten čas, kvôli záchrane vyvolených, skrátil. Aby čím skôr prišlo veľké víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie a spoločenská vláda a kráľovstvo jej milovaného Syna Božieho, nášho Pána Ježiša Krista.

Pope Benedict XVI gestures as he celebrates the opening Mass of the Synod of Bishops for the new evangelization in St. Peter’s Square at the Vatican Oct. 7, 2012. (CNS photo/Paul Haring)
FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY – SEPTEMBER 25: Pope Benedict XVI prays at the Konzerthaus Freiburg on September 25, 2011 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images)
Pope Benedict XVI arrives to the celebrations of the Vespers on the eve of the first Sunday of Advent in Saint Peter’s Basilica, Vatican city, on 28 November 2009. EPA/GIUSEPPE GIGLIA