kancelária

ilustračný obrázok

úradné časy pre vybavovanie kancelárskych záležitostí: (krstné listy, povolenia, atď.)

utorok 18:00 – 19:00

streda 15:00 – 16:00

iné časy po spoločnej dohode telefonicky alebo mailom