De gloria olivae.

,, Čoskoro sa ocitnem pred posledným Sudcom svojho života. A keď sa pozerám späť na svoj dlhý život, mám aj veľký dôvod na strach a chvenie. Napriek tomu mám radostnú náladu, pretože pevne verím, že Pán nie je len Spravodlivým Sudcom, ale i Priateľom a Bratom, ktorý sám už trpel za moje nedostatky a preto je aj mojím Obhajcom. Vo svetle hodiny súdu sa mi milosť byť kresťanom stáva ešte jasnejšou. Dáva mi poznanie a dokonca aj priateľstvo so Sudcom môjho života a tak mi umožňuje s istotou prejsť cez temné dvere smrti.“

Benedikt XVI.

S nádejou na život večný, 31.12.2022 v Ríme, v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne, 9:34 odovzdal všemohúcemu Bohu svoju nesmrteľnú dušu Benedikt XVI., pápež Cirkvi jednej svätej katolíckej a apoštolskej, nástupca kniežaťa apoštolov sv. Petra, sluha sluhov Božích a Najvyšší Veľkňaz, námestník Ježiša Krista.

Svetlo večné nech mu svieti!

Oremus:

Deus, qui inter summos Sacerdótes fámulum tuum Benedictum ineffábili tua dispositióne connumerári voluísti: presta, quaésumus; ut qui unigeniti Filii tui vices in terris gerébat, sanctórum tuórum Pontificum consortio prepétuo aggregétur. Per eudem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti, Deus, per ómnia saécula saeculórum. Amen.