Modlitby

Modlitba je pozdvihnutie duše k Bohu.

Modlime sa.

Ohňom Ducha Svätého, Pane, prepáľ naše vnútro i naše srdce, aby sme ti slúžili s nevinným telom a páčili sa ti čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba k prečistému srdcu Panny Márie

Pôstna mariánska antifóna

Modlitba na Nový rok

Modlitba na posledný deň v roku

Vianočná mariánska antifóna

Zvelebovanie pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou