Galéria

Obrázky, fotografie a podobne…

Nový oltár.

Vianočná výzdoba farského kostola 2023

Farský kostol sv. Štefana kráľa

Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej na poklonu.

V našom chráme zvyčajne každý štvrtok 17:00 – 18:00

Zreštaurované obrazy sv. Štefana kráľa a Najsvätejšej Trojice z hlavného oltára.