Adventné zamyslenie.

Pán Ježiš prišiel, prichádza a príde.

Prišiel ako večné Slovo Otca, ktoré si mocou Ducha Svätého vzalo telo z Panny Márie a pred 2000 rokmi sa stal človekom.

Prichádza na oltár zakaždým, keď kňaz prináša Bohu najsvätejšiu obetu. Aj tu sa kňazským vyslovením slova stáva telo z chleba a krv z vína. Živý, opravdivý a podstatne prítomný Pán na oltári seba samého, tak ako kedysi na kríži, obetuje a odovzdáva Nebeskému Otcovi. Ako obetu na zmierenie, odpustenie, ako vynáhradu za naše hriechy. A z oltára zostupuje do duší svojich verných, ktorí ho prijímajú, pod týmto tajomným spôsobom, aby bol s nimi už teraz jedno.

Príde na konci sveta vo svojej viditeľnej sláve ako večný Sudca a Pán neba i zeme aj so svojimi anjelmi uzavrieť dejiny. Tí z jeho kráľovstva vyzbierajú všetko zlo, neprávosti, pohoršenia aj s tými, čo ich pášu. A budú hodení do ohnivej pece, do neuhasiteľného ohňa. A tí, čo mu boli verní a milovali ho, čo statočne niesli svoj kríž, trpeli pre Božie kráľovstvo, znášali krivdy pre pravdu, boli prenasledovaní pre spravodlivosť, tí, ktorí slúžili blížnemu ako samému Pánovi, sa budú skvieť ako hviezdy na oblohe. Tých prijme k sebe. Oddelí dobrých od zlých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Zlí budú naveky odvrhnutí, ale dobrí sa budú naveky tešiť v nebeskom kráľovstve.

Michelangelo, Posledný súd, Sixtínska kaplnka

Ak mu ty teraz pripravíš dôstojný príbytok vo svojej duši, On ti pripraví príbytok nad všetky tvoje očakávania a predstavy u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Zanechaj hriech, hriešne návyky a Pán zanechá trest, ktorý si si privolával.

Rob pokánie a v nebi bude nad tebou väčšia radosť ako nad sto spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Buď k sebe úprimný a čestný, pros o milosrdenstvo a Pán ťa obdarí odpustením i pokojom, aký tento svet dať nemôže.

Široká cesta vedie do záhuby. Aj ty si po nej uháňal ako toľkí iní ľahostajní nešťastníci. Vykroč po ceste úzkej! Tá vedie do cieľa, pre ktorý ťa Pán povolal z nebytia do existencie. Žiadna iná. Je to cesta kríža, ale na jej konci ťa čaká slávne víťazstvo.