Modlitba k prečistému Srdcu Panny Márie

Ó Srdce Márie, Matky Božej a Matky našej; Srdce milovania najhodnejšie, v ktorom má zaľúbenie Najsvätejšia Trojica, ktoré je hodné všetkej úcty a nežnosti anjelov i ľudí; Srdce najviac podobné Srdcu Ježišovmu, ktorého si najkrajším obrazom; Srdce plné dobroty a toľkého zľutovania k našim biedam, ráč rozpustiť ľad našich sŕdc a učiň, aby sa vnútorne obrátili k Srdcu Božského Spasiteľa. Vlej do nich lásku tvojich čností, zapáľ ich tým istým plameňom, ktorým sama horíš. Opatruj svätú Cirkev, stráž ju a buď jej vždy sladkým útočišťom a nedobytnou vežou proti všetkým náporom jej nepriateľov. Buď našou cestou k Ježišovi a prieplavom, cez ktorý dostaneme všetky milosti ku spaseniu potrebné.

Buď našou útechou v potrebách, našim uľahčením v utrpeniach, našou posilou v pokušeniach, našim útočišťom v prenasledovaniach, našou pomocou vo všetkých nebezpečenstvách, ale najmä v poslednom boji nášho života, v hodine smrti, keď sa proti nám postaví celé peklo, aby v tom rozhodnom okamihu, v tej strašnej chvíli, od ktorej bude závisieť naša večnosť, dušu nám uchvátilo.

Ach vtedy, ó najsvätejšia Panna, daj, aby sme pocítili sladkosť tvojho materinského Srdca a silu tvojej pomoci, ktorú máš u Srdca Ježišovho; poskytni nám bezpečné útočište v samom prameni milosrdenstva, aby sme ho v nebi s tebou mohli chváliť na veky vekov. Amen.