Ružencový mesiac – október

Cez Máriu k Ježišovi.

svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort

Nie odvaha, nie zbrane, nie vojvodcovia, ale Ružencová Panna Mária z nás urobila víťazov.

sv. Pius V. po víťazstve pri Lepante

Svätý ruženec bude mocnou armádou proti peklu. Zničí zlozvyk, zníži hriech a zničí kacírstvo. To spôsobí rozkvet dobrých skutkov. Získa pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odstráni zo sŕdc ľudí lásku k svetu a jeho márnosti a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach.

svätý Alfonz Maria de Liguori

Dajte mi armádu modliacu sa ruženec a dobyjem svet.

blahoslavený Pius IX.

Ak chcete, aby vo vašich domovoch zavládol pokoj, modlite sa v rodine ruženec, je to modlitba, ktorá sa najviac dotýka srdca Matky Božej.

svätý Pius X.

Túto modlitbu nás naučila Panna Mária, ako nás Pán Ježiš naučil Otče náš. Modli sa ruženec často, stojí to tak málo, ale znamená mnoho!

sv. páter Pio

Ruženec je mocnejší ako atómová bomba.

Ján Pavol II.

Ruženec stavia Pána Ježiša Krista do centra (života, rodiny, spoločnosti), tak ako to robila Panna Mária, keď vnútorne rozjímala o všetkom, čo sa hovorilo o jej Synovi a potom o tom, čo robil a hovoril.

Benedikt XVI.

7. októbra máme sviatok Ružencovej Panny Márie. Kedysi to bol sviatok bratstiev sv. ruženca, ale po slávnej námornej bitke spojených katolíckych vojsk (Svätá liga) s početnejšou osmanskou tureckou flotilou 7. 10. 1571 pri námornom prístave Lepanto (v Jónskom mori v Korintskom zálive), ktorú katolíci s Božou pomocou a na príhovor Matky Božej vyhrali a nepriateľa drvivo porazili, bol z vďaky ustanovený pre celú Cirkev. (viac o tom tu: …ODKAZ… ) Treba vedieť, že za katolícke sily sa vtedy celá časť katolíckej Európy modlila na príkaz pápeža sv. Pia V. práve svätý ruženec a konali sa ružencové procesie a verejné modlitby.

dobové vyobrazenia slávnej bitky pri Lepante 1571
(Venice) Allegoria della balaglia di Lepandao – Gallerie Accademia

Ruženec.

V dávnych časoch bolo obyčajou pliesť z krásnych a voňavých kvetov veniec a darovať ho významným osobám, preukazujúc im tak mimoriadnu česť. Za kvet kráľovský sa medzi mnohými národmi dodnes považuje ruža. V časoch pohanských Grékov a neskôr i Rimanov zase víťazom v bojoch a zápasoch položili na hlavu vavrínový veniec a tak kráčali v slávnostnom sprievode mestom, ktoré volalo hrdinovi na slávu.

Najväčšia česť spomedzi ľudí isto patrí najčistejšej a najvznešenejšej Panne a Matke Márii, a to hneď po Bohu. Je to preto, lebo práve ona priniesla svetu najväčšieho víťaza, a to víťaza nad hriechom, diablom a smrťou: nášho Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista. Teda sa patrí, aby sme jej uplietli a darovali víťazný veniec.

Veniec, ktorý pletieme ku cti Panny Márie však nie je iba z obyčajných prirodzených kvetov a ruží, ale je zložený z najkrajších a najľúbeznejších ruží duchovných t.j. z najutešenejších modlitieb, ktorými najlepšie ctíme Pannu Máriu. Tento veniec z duchovných ruží nazývame RUŽENEC.

Ruženec sa podobá knihe žalmov kráľa Dávida, pretože tá pozostáva zo 150 žalmov a v ruženci sa opakuje 150 Zdravasov. Preto sa ruženec volá aj Mariánskym žaltárom.

Dôležitosť a sila modlitby sv. ruženca.

Ruženec má svoj biblický začiatok v Božom prisľúbení z knihy Genezis: „Žena rozšliape hlavu hada.“

Zakaždým keď vyslovíte Zdravas Mária, pripomínate Satanovi, že prehral a bol porazený ženou.

V tej chvíli mu vmetiete do tváre jeho hroznú porážku na Kalvárii a pripomeniete mu, že Panna Mária bola tá, ktorá stlačila gombík a spustila tak proces vykúpenia sveta.

Z tohto dôvodu diabol bojuje, aby sme na ňu zabudli a videli ju nanajvýš ako každú inú bežnú ženu.

exorcista p. Juan Gonzala Ovidio Calleja