Päť dôvodov, prečo katolík nesmie oslavovať halloween.

Máme mnoho dôvodov, prečo katolík nemá oslavovať halloween, ale by sa mu mal z diaľky vyhnúť. Pomenujme aspoň päť najzákladnejších:

1. Halloween je karikatúra katolíckej slávnosti Všetkých Svätých. V novodobých dejinách sa začal objavovať predovšetkým v USA v polovici 19. storočia v protestantskom prostredí ako symbol výsmechu a odmietania katolíckej úcty voči svätcom a pravde viery, ktorá vyznáva spoločenstvo svätých. (viď apoštolské Vyznanie viery) Už sám anglický názov „halloween“ nie je nič iné ako skomolená forma prvého označenia All Hallows´Eve, čiže vigília Všetkých Svätých. Tento sviatok nebeských víťazov začínal v predvečer samotného sviatku, teda 31. októbra. (ako každý veľký cirkevný sviatok, teda vigíliou) Práve tento deň si zvolili provokatéri z radov protestantov za deň svojej najväčšej aktivity. Katolícku liturgiu a vieru zosmiešňovali rúhavými predstaveniami, pri ktorých bez hanby používali pohanské rekvizity.

2. Nie je možné nevidieť pohanské korene halloweenu. Všetky pohanské náboženstvá praktizovali nejaký kult zomrelých predkov neraz aj s úsilím so záhrobím sa skontaktovať. Preto je v halloweenovom ošiale prítomných toľko obrazov duchov, strašidiel, mŕtvol a démonov.

3. Pokiaľ sa majú objaviť hostia z krajiny tieňov, tak musí logicky existovať niekto, kto ich odtiaľ privedie. Preto priebeh halloweenu sprevádza toľko čudesných a temných bytostí: čarodejnice, veštice, mágovia, černokňažníci, vyvolávači duchov, astrológovia a podobne. Halloween je teda jednoznačne spojený s okultizmom a mágiou.

4. Hlavným hrdinom halloweenu je však smrť. A to so všetkými jej symbolmi. Katolícka náuka definuje smrť ako prechod z pozemského života do večnosti. Oslava halloweenu sa však sústredí na morbídnosť biologickej stránky rozkladu a zániku. Prevládajú tu kostry, lebky, ľudské pozostatky, oživené mŕtvoly – tzv. nemŕtvi v odpudivých podobách, krv, upíri a iné strašidlá. Do takýchto kostýmov sa potom obliekajú tí, čo toto bláznovstvo praktizujú.

Niekto by mohol namietať, ale veď je to iba zábava. Čo je na tom také strašne zlé? Odpoveď znie: Všetko! Smrť je zlo. „Boh nestvoril smrť, ani sa nekochá v záhube žijúcich“ (Múd 1,13) Hry, pri ktorých sa robia žarty zo smrti, ženú ich účastníkov priamo do náručia toho, kto nesie zodpovednosť za jej existenciu, diabla. „Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby, závisťou diabla však prišla na svet smrť“ (Múd 2, 23-24) Koho sa raz dotkla smrť, ostane navždy mŕtvy. Nikdy sa nevráti do plnosti života, jedine skrze zmŕtvychvstanie! Lenže pred touto pravdou propagátori halloweenu utekajú ako diabol pred svätenou vodou.

5. Halloween je zbožtenie definitívneho konca ľudského života, ktoré sa vyznačuje hnilobným procesom, rozkladom a oslavuje hnus a temnotu, a tak sa stáva šikmou plochou naklonenou k satanizmu.

Za zdanlivo nevinnou zábavkou sa kdesi v temnote desivo vyškiera diabolská bytosť. „Zabávajte sa, hrajte sa so smrťou,“ hovorí, „Zahrávajte sa s temnotou. Otvárajte tieto vráta, ja do nich veľmi rád vstúpim.“ Ukážem vám opravdivú temnotu, neodvolateľnú skutočnosť zatratenia. Ukážem vám ozajstnú smrť, bude to tá druhá smrť, ohnivé jazero z knihy Zjavenia sv. apoštola Jána: „Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.“ (Zjv 20, 14-15) A môže sa nachádzať meno v knihe života toho, kto v podobe smrťky, či čarodejnice čerpal útechu v spoločenstve upírov, vlkodlakov, či iných temných bytostí? Práve takí, teda: „zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.“ (Zjv 21,8)

Žiaľ, toto nechce nikto počúvať, a tak bizarný tanec smrti prebieha veselo aj po uliciach kresťanského sveta. Bavia sa deti, bavia sa rodičia. A neuvedomujú si, že ak sa aj začiatok javí akokoľvek neškodný, koniec býva neraz tragický.

Existujú skutočné a overené príbehy, keď úplne nečakane, nevedno odkiaľ, sa v doposiaľ pokojnom a bezpečnom dome objaví hrozné zlo. Kolegyňa kolegyni z ničoho nič podreže hrdlo, syna nájdu rodičia obeseného na povale, milujúci otec rodiny naháňa svojich najbližších motorovou pílou. Malé dieťa znenazdajky začne mať nočné mory, milým tichým dospievajúcim chlapcom zrazu lomcuje amok nenávisti a zloby voči svojim najbližším, rodičom, súrodencom…  A potom sa len tak mimochodom zistí, že všetci horlivo a nadšene slávievali halloween. Toto sú skutočné príbehy. A je ich veľa.

Psychiatri a psychológovia si neraz nevedia dať rady. Nevedia vysvetliť, odkiaľ sa dnes berie na jednej strane toľko hnevu, agresie a nenávisti, na druhej strane zase toľko depresie, bezcitnosti a zúfalstva. Odborníci sa chytajú za hlavu pri otázke, prečo množstvo tých, ktorí musia vyhľadať pomoc exorcistov, rastie geometrickým radom.

Naozaj to nevedia?

Jerzy Wolak, 29.10.2022, Pięć powodów, dla których nie wolno ci „świętować” Halloween, www.pch24.pl