Mier je dielo spravodlivosti

Opus justitiæ pax

Kiež by národy Svätej zeme i celého sveta spoznali v Kristovi záruku ozajstného pokoja pozemského i večného. Iba ten, ktorý priniesol odpustenie hriechov a zmyl viny ľudí svojou vlastnou krvou na kríži, môže nás naučiť umeniu odpúšťať a milovať.

Mier je dielo spravodlivosti .

Heslo pápeža Pia XII (1939-58) je v časoch nových nepokojov, vojen a masakrov viac ako aktuálne. Kto posúdi, kto je v práve a kto nie? Jediný spravodlivý sudca je Boh. On pozná všetko a nič sa pred ním neskryje. A preto iba tá spravodlivosť, ktorá pochádza od neho, z jeho zákonov a nariadení,  je pravá. Iba ona je schopná zabezpečiť trvalý pokoj medzi národmi. Jej uskutočňovanie, bez malicherných a falošných výhovoriek, prináša pokoj a mier, ktorý pretrvá.

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ Pán Ježiš (Mt 5,9)

On (Kristus) bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju. (Iz 2,4)