Čo som našiel:

takto si hlavný oltár pamätali ľudia po mnohé roky

V takomto stave som oltár našiel pri mojom príchode do farnosti:

stav z Veľkej noci 2022

Nové stupne k oltáru a jedno z nových antipendií. A zreštaurovaný Svätostánok pre Najsvätejšiu sviatosť Oltárnu.

Vianoce 2022