Procesia na slávnosť Božieho Tela – nedeľa 11.6.2023

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Vás pozývame na procesiu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 11.6. v Beckove. Začiatok vo farskom kostole sv. Štefana o 10:00 hod. k 4. oltárom po námestie a späť s požehnaním veriacim, farnosti i obci.

Bohu vďaka za každého, kto pomohol pri organizovaní, príprave, zdobení oltárov a priebehu procesie.