Najstaršie zobrazenia Poslednej večere

Sú to fresky nachádzajúce sa v Ríme, v Domitiliných katakombách

95 AD
2. stor

a v Priscilliných katakombách

Priscilline katakomby, 3. storočie

Domitila, neter rímskeho cisára Domiciána, vládnuceho 81 – 96 po Kristovi, krutého a ješitného tyrana, prenasledovateľa kresťanov a rozvracača štátnych financií.

Rímska aristokratka Priscila žila v 2. storočí. Pravdepodobne bola ženou niektorého z potomkov Mania Acilia Glabrioneho, konzula z roku 91 uväzneného za Domitiánovho prenasledovanie kresťanov.

V kostole sv. Apolinára v Ravenne je mozaika zo 6. storočia