Nový oltár.

Milí farníci, rodáci a sympatizanti. Pán Boh zaplať za vašu dôveru i za vaše obety. Uverejňujem posledné fotky. Kto chce vidieť viac, nech si príde dielo osobne prehliadnuť. Po nedeľnej sv. omši je vždy možnosť osobnej prehliadky z blízka.

Rímskokat. cirkev Farnosť BECKOV
SK3209000000000041693325
GIBASKBX

Ďakujeme.

čo som našiel pri príchode do farnosti: (klik sem)

Ajhľa skvie sa oltár Pána slávny!

Bohu vďaka!

posledné detaily: (4. 5.)

symbolicky osadené v predvečer sviatku našich svätých vierozvescov

takýto pohľad sa vám len tak ľahko nenaskytne:

Hlavice a bočné rezby: (17.6.)

Už bez lešenia:

Dokončenie hornej časti oltára (26.5.)

Osadenie horného obrazu Najsvätejšej Trojice s rámom a anjelov (12.5.)

zaplnenie priezoru nad obrazom, osadenie erbu, stĺpov a rámu horného obrazu a podstavcov pod sochy (21.4.)

osadenie stĺpov s pätkami

čo je nové v dielni?

oblúk

lešenie a vystupujeme do výšav

prvé časti na mieste

rozbaliť, postaviť a začíname kompletizovať

segmenty pred kompletizovaním

mramorovanie stĺpov

zlátenie

pokračovanie

horná rímsa
príprava na zlátenie – základňa

krok za krokom

[apvc_embed type=“customized“ border_size=“2″ border_radius=“5″ background_color=““ font_size=“14″ font_style=““ font_color=““ counter_label=“Pozretia“ today_cnt_label=“Today“ global_cnt_label=“Total“ border_color=““ border_style=“solid“ padding=“5″ width=“200″ global=“false“ today=“false“ current=“true“ icon_position=““ widget_template=“None“ ]