K voľbám prezidenta…

V sobotu (6. 4.) si Slováci zvolili nového prezidenta Slovenskej republiky.

Ľud zvažoval, premýšľal a nakoniec sa rozhodol. Zvíťazil kandidát, ktorého heslom bolo vrátiť Slovensku pokoj.

Môžeme Pánu Bohu ďakovať, že náš národ, hoci dlhodobo balamutený agresívnou progresívno – liberálnou propagandou, rozhodol sa pre hodnoty ako je mier, rozvážnosť, vlastná suverenita a presadzovanie ponajprv našich národných záujmov.

Obdivuhodné bolo – o to viac pre Slovákov – také nečakané zjednotenie sa na jednom kandidátovi. Ako mnohé frakcie odložili žabomyšie spory, pochopiac, že nemôžeme chcieť všetko podľa seba, ale všetci spoločne môžeme získať aspoň trošku. Akoby sa nad nami ukázali opäť zviazané Svätoplukove prúty aj s ich ponaučením.

Obzvlášť milé bolo počuť z úst novozvoleného prezidenta slová, aby Pán Boh ochraňoval Slovensko. Áno, kiež by i naďalej bdela ruka Všemohúceho nad nami, aby sme nestratili svoju identitu, neutopili svoju budúcnosť v krvi, nevyťali svoje korene, odmietli zákony idúce proti prírode i zdravému rozumu a popri všetkom nestratili zo zreteľa aj svoj večný cieľ.

Slovenskej republike, Slovákom i všetkým našim občanom blahoželám k novému prezidentovi.

A blahoželám aj novému pánu prezidentovi! Nech mu nechýba múdrosť, zdravie, Božie požehnanie, prezieravosť, statočnosť, obetavosť, čestnosť, pravdivosť, odvaha a láska k vlasti. Nech svoj mandát preberie a napĺňa so všetkou zodpovednosťou a pokorou.

Budeme sa modliť, aby mal silu plniť to, čo si predsavzal a národu pred voľbami vo svojom programe sľúbil. Kiež by sme sa nesklamali. Po tom všetkom, čo sme si museli zniesť za posledné roky, najmä počas obdobia covid-šialenstva, si to my, občania Slovenska, viac ako zaslúžime.

Bohu vďaka.

František Mašek