Slávnosť Božieho Tela – 2024

Procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou v nedeľu 2. 6. 2024