80 rokov od bombardovania Bratislavy.

letecké zábery bombardovania Bratislavy
cieľom útoku bola rafinéria Apollo a prístav na Dunaji

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. (Mt5,9)

Dnes je smutné výročie.

16. júna ubehlo 80 rokov (1944) od toho, čo bola Bratislava bombardovaná americkým letectvom. Do útoku bolo nasadených 116 bombardérov B-24, ktoré zhodili na Bratislavu 369 ton bômb. Dielo skazy zanechalo po sebe 176 mŕtvych, vyše 700 ranených a obrovské materiálne škody. Slovensko, ktoré sa dovtedy akoby zázrakom vyhýbalo vojnovým útrapám, zažilo prvú silnú a bolestnú skúsenosť s vojnovým besnením.

Nemali by sme zabúdať, minulosť môže slúžiť ako memento a na poučenie.

V pozadí väčšiny vojen býva veľa zlomyseľnosti a prefíkanosti. Ako hovorí ľudová múdrosť: Bohatí vo vojnách rátajú zisky a chudobní svojich mŕtvych. A potom ostáva iba neutíchajúca bolesť, tragédie a zúfalstvo.

Raz som počul bystrú pripomienku, podelím sa s ňou: Tak či tak, každá vojna končí nakoniec dohodou, prečo teda to nezmyselné zabíjanie nepreskočiť a rovno neprejsť k jednaniu?

Nie je hanbou vyvesiť bielu zástavu (pápež František) Spomeňme si aj na príbeh z Evanjelia, ktorý povedal Pán Ježiš: Keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. (Lk 14, 31-32)

Treba urobiť všetko preto, aby naša vlasť nebola zatiahnutá do cudzích vojnových konfliktov a nakoľko je v našich silách, zmierňovať utrpenie nevinných. Modlime sa skoré ukončenie nezmyselných vojen, za spásu zomierajúcich a dar pokoja a mieru pre všetkých.

V tomto kontexte zneje nádejne posolstvo nového slovenského prezidenta, ktorý si dal ako svoje predsavzatie prinášať pokoj do medziľudských vzťahov a do slovenskej spoločnosti. O to viac, že ako tichý pútnik, pred svojou inauguráciou navštívil osobne so svojou rodinou pútnické miesto v Medžugorí.

Kiež by pokoj, opravdivý pokoj zavládol ako dar Boží v srdciach ľudí, a tí následne že by tento pokoj preniesli aj do nášho uboleného a ťažko skúšaného sveta.

Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás!

historické fotografie z Bratislavy po bombardovaní, zdroj internet/youtube