Kázeň p. arcibiskupa Babjaka aj o „Fiducia supplicans“

Litmanová, hora Zvir, január 2024

Dnešný svet sa nachádza vo veľkom zmätku. Nepokoje, dá sa povedať v každej časti sveta, vojny, zemetrasenia, záplavy, nešťastia každého druhu. Taký je dnešný svet! Ale žiaľ, aj Cirkev sa zmieta….

Drahí bratia a sestry, prepáčte mi, ale musím sa vyjadriť k niečomu veľmi zlému a nebezpečnému aj v Cirkvi! To, čo sa udialo pred Vianocami vo Vatikáne, napriek tomu, že kongregácia v roku 2021, Kongregácia pre náuku viery, s podpisom pápeža vydala vyhlásenie, že nie je možné požehnávať homosexuálne páry, lebo hriech sa nemôže požehnávať, ale päť dní pred Vianocami 2023 tá istá kongregácia toto zmenila. Čo to však znamená? Že sa už môže požehnávať hriech? Pýtam sa, kde sa to uberá Cirkev?

Žiaľ, vidíme, že nielen tento svet nejde správnou cestou, ale musíme priznať, že aj Cirkev sa odkláňa od nemenných Božích právd a zásad! Lepšie povedané, že iba niektorí v Cirkvi. Laici, kňazi, biskupi, kardináli a teraz dokonca i sám pápež. Je to nepochopiteľné, veď to narobí veľa chaosu a zmätku a hlavne diabol bude ryžovať pri odpade viery u mnohých ľuďoch. Takým spôsobom sa podľa mňa Cirkev čaká veľké delenie, bolestné delenie. Ale som presvedčený, že drvivá väčšina biskupov zostane verná, pravovernému učeniu Cirkvi, a že k tej vernosti budú viesť aj veriaci Boží ľud. Preto sa odvtedy po svätom ruženci modlím stále za jednotu Katolíckej Cirkvi. A dokonca už je aj takým verejným tajomstvom, že sú snahy vytvoriť akúsi univerzálnu cirkev, do ktorej by sa mali zliať jednotlivé cirkvi. Je to blud! Nedá sa to inak nazvať. Ale buďme si istí, že nech sa deje čokoľvek, môže nás zachrániť iba Ježiš Kristus, ktorý prišiel na túto zem, aby premohol hriech, diabla, smrť, ba celé peklo. On je naša najväčšia istota. Lebo On je cesta, pravda a život. Jeho sa pevne držme. (úryvok, celá na videu)

záznam: