14. február 869

V tento deň, si Pán povolal do svojho kráľovstva v Ríme nášho vierozvestca sv. Cyrila.

„Vzhliadni, Pane, milosťou svojou na naše kráľovstvo. A nevydaj, čo je naše cudzím. A neoddaj nás v korisť národom pohanským. Skrze Krista, Pána nášho, ktorý kraľuje  s Otcom i Svätým Duchom.“

Z modlitby sv. Cyrila na smrteľnej posteli.