Prisľúbenia Pána Ježiša ctiteľom jeho Božského Srdca.

Aj v našej farnosti sa pravidelne vykonáva pobožnosť prvých piatkov.