Svätoštefanské hodové posedenie v Beckove.

19. 8. 2023 sa na farskom dvore uskutočnilo milé stretnutie. Z príležitosti hodovej slávnosti patróna farského chrámu sme si zorganizovali posedenie pri ľudovej hudbe a guláši. Motív, ktorý nás viedol bol jasný: Vďačnosť Pánu Bohu za dokončenie hlavného oltára. Taktiež úprimne ďakujeme všetkým veriacim, ktorí sa finančným alebo aj iným spôsobom na jeho dokončení podieľali. A samozrejme aj pánu majstrovi, ktorý dielo zhotovil. Takto sme to aj v spoločnej modlitbe Nebeskému Otcovi predložili.

Chceli sme vám teda, milí a verní farníci a návštevníci farského chrámu, urobiť radosť. A verím, že sa to aj podarilo. V konkurencii gulášov toho dňa podávaných v rámci beckovských slávností, bol náš jednoznačne najlepší. Veď ho varili ostrieľaní majstri.

Ľudová hudba Poľun zo Starej Turej zabezpečila nádhernú atmosféru a naplnila radosťou a nadšením ucho i dušu každého poslucháča. Jej členom za láskavosť, že medzi nás prišli spievať, zo srdca ďakujem. Veď husle, cimbal, basa, flauta a klarinet spolu s nezameniteľnými ľudovými piesňami, vzácnym bohatstvom slovenského národa, sú pokladom, ktorý nájdete vo svete v takejto výnimočnej podobe iba pod Tatrami. V tomto prípade konkrétne pod vrchmi považských hôr a lúk, medzi strážcami histórie, dvomi starobylými pamätníkmi dávnych čias, hradom beckovským a čachtickým. K tomu možnosť dať si chladené pivko alebo malinovku, podebatovať so susedom, priateľom, či známym, je na nezaplatenie. Najmä v dobe tak uponáhľanej, ako je naša.

Milým prekvapením po kvalitnom hudobnom programe ľudového súboru zo Starej Turej bolo aj spontánne vystúpenie detí jednej rodiny od vás, hostí, ktoré ukázali, ako šikovne vedia narábať s heligónkou a husľami. Veru, nedali sa zahanbiť! Pán Boh aj dnes darúva slovenským rodičom talentované deti. A veselý spev sa niesol farskou záhradou i naďalej.

U detí jednoznačne zvíťazila atrakcia nafukovací vlak, ktorý mal všetky miesta obsadené až po konečnú zastávku. A hoci pražilo slniečko, ľudia sa vynašli a preniesli si sedenie do tieňa hospodárskej prístavby. Pripomenulo mi to šikovnosť, s akou sme sa popasovali s novým oltárom a jeho nekonečným príbehom opravy. Pokiaľ budeme užívať um a vynaliezavosť, tieto vzácne dary od Pána Boha, verím, že obstojíme v akýchkoľvek skúškach, ktoré nás ešte čakajú. Rovnako ako sme s Božou pomocou čestne obstáli aj počas covidteroru. Veď nikto z nás netuší, čo nás ešte čaká a ako budeme skúšaní. Aby sme si zachovali to najvzácnejšie, čo máme, katolícku vieru, lásku k Bohu a tak si zachránili nesmrteľnú dušu pre život večný. Takto stručne o jednom milom dni vo farnosti Beckov. Viac už povedia fotografie a video.

Buď Bohu chvála.

Fotogaléria:

z vašich dobrôt
zázračné nástroje, keď ich viete správne uchopiť, dokážu neuveriteľné veci
o naše chuťové bunky sa postarala táto partia gulášmajstrov
pán majster rezbár môže byť na svoju prácu plným právom hrdý
majstri hudobníci (Poľun) v akcii
veľmi nás potešila i návšteva sestričiek zo susedného kláštora
ľudová hudba očarúva poslucháčov i v modernej dobe, lebo ona nikdy nestarne iba opeknieva
boli ste na jedničku
a naše spontánne ľudové speváčky

Videogaléria: