Blahoželanie

Všetko najlepšie k narodeninám!

1.1. 2023

Milá Slovenská republika!

K Tvojim takmer nepovšimnutým okrúhlym 30. narodeninám Ti zo srdca želám Národ, ktorý Ťa bude milovať, zveľaďovať a budovať. Ktorý sa za Teba nebude nikdy a nikde hanbiť, ktorý bude na Teba vždy a všade hrdý a bude sa tešiť so všetkými Tvojimi radosťami a smútiť so všetkými Tvojimi bolesťami.

Prajem Ti taký národ, ktorý bude pri Tebe verne stáť v dobrom i v zlom. Ktorý Ti bude šíriť dobré meno po celom svete a za Tvoju existenciu ochotne aj vlastný život obetuje, hoci aj „v tom boji divokom“, lebo si to plným právom zaslúžiš.

Prajem Ti taký národ, ktorý nikdy nezaprie to najdôležitejšie znamenie pod nebom, ten vznešený znak, ktorý máš vsadený do štítu ako najvzácnejší drahokam.

Národ, ktorý do Tvojho čela nikdy nebude posielať ľudí, ktorí Ťa nechcú a ktorí Ti škodia, ale ktorí vždy s láskou a starostlivo budú zavlažovať Tvoje kresťanské korene, aby kresťanským zostal celý strom i každý jeden lístok alebo kvet na ňom.

Želám Ti múdrych a prezieravých správcov, statočne, nezištne a čestne slúžiacich tým, ktorí sa od čias Pribinu a svätých Cyrila a Metoda rodia v tomto starobylom a nádhernom kúte zeme.

Žehnám Ti, aby sa v Tvojej zemi nikto a nikdy nebál narodiť, žiť a milovať.

Všetko najlepšie k Tvojim 30. narodeninám!

PS: Z piety voči zosnulému Sv. Otcovi Benediktovi uverejňujem toto blahoželanie až po jeho pohrebe.