Dôležitosť a sila modlitby sv. ruženca.

Ruženec má svoj biblický začiatok v Božom prisľúbení z knihy Genezis: „Žena rozšliape hlavu hada.“

Zakaždým keď vyslovíte Zdravas Mária, pripomínate Satanovi, že prehral a bol porazený ženou.

V tej chvíli mu vmetiete do tváre jeho hroznú porážku na Kalvárii a pripomeniete mu, že Panna Mária bola tá, ktorá stlačila gombík a spustila tak proces vykúpenia sveta.

Z tohto dôvodu diabol bojuje, aby sme na ňu zabudli a videli ju nanajvýš ako každú inú bežnú ženu.

exorcista p. Juan Gonzala Ovidio Calleja